Het boek Hebreeën in een notendop

Binnen de christelijke wereld is er een bijna eenduidige visie op de laatste dingen die volgens de schriften met de wereld zouden moeten gebeuren. Vraag iemand uit die wereld hoe hij de eindtijd ziet, bekijk een willekeurige website over dit onderwerp en het plaatje dat u wordt voorgeschoteld is waarschijnlijk het volgende:
De Gemeente (de ware gelovigen) zal op een zeker moment door de Heer worden verzameld en daarna volgt de opname. In de laatste jaarweek van zeven jaar zal de antichrist zich openbaren en zal er een wereldleider opstaan die de touwtjes in de handen neemt. Iedereen krijgt een chip ingeplant in de hand of het hoofd waarmee hij kan kopen of verkopen. Oorlogen, rampen en plagen zullen de wereld teisteren als God met zijn oordelen de mens vergeefs probeert te bekeren. Het is de tijd van de grote verdrukking voor alle gelovigen. Uiteindelijk loopt het uit op een oorlog van alle landen tegen Israël, Armageddon is aangebroken en Jezus zal terugkeren met de ware gelovigen om de tegenstanders van Israël te vernietigen en het duizendjarig vrederijk in te luiden.
En vergis u niet, het is deze apocalyptische voorstellingswereld die in de pinkstergemeenten, baptistengemeenten en evangelische groeperingen hoogtij viert, het is deze visie die vanuit de maranatha-beweging met kracht wordt uitgedragen en die zelfs binnen traditionele kerkgenootschappen aanhang begint te krijgen. Ze weten mensen wakker te maken door bijbelse profetieën uit het oude testament tot leven te brengen, als zou God ze voor deze tijd bestemd hebben. De mens is volgens deze visie opgenomen in een kosmisch drama dat uitloopt op de definitieve vernietiging van de planeet aarde en het ontstaan van een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Maar klopt deze eindtijdvisie ook? Dat is de kritische vraag die ik hier wil stellen. “Mijn volk gaat te gronde aan door het gebrek aan kennis”. Dit is één van de bekendste teksten uit het bijbelboek Hosea die vandaag de dag nog al eens wordt geciteerd. Maar soms is de Bijbel ook een moeilijk boek om te begrijpen. Er zijn gedeeltes die duidelijk zijn, andere gedeeltes zijn weer moeilijk te begrijpen. Als je de Bijbel letterlijk neemt zal het best wel duidelijk te begrijpen zijn. Maar de Bijbel is een Joods boek, geschreven aan de Joden, in de Joodse taal, apocalyptisch, vol metaforen en allegorieën. En dit is zeker het geval met de brief aan de Hebreeën. Want deze brief is een geweldige brief, maar ook een moeilijke brief. Het heeft veel waarheden die moeilijk te begrijpen zullen zijn als we niet serieus op onderzoek uit gaan. Tenzij je het intiem kennen van de Geest van God ervaart en een verlangen hebt om het Woord van God te onderzoeken, zul je de brief aan de Hebreeën niet goed begrijpen. Daarnaast is het zo dat je de brief aan de Hebreeën niet kunt begrijpen als je ook niet het boek Leviticus begrijpt, omdat de brief aan de Hebreeën gebaseerd is op het Leviticus’ priesterschap.

Waarom deze site?

Wanneer je over de eindtijd spreekt, spreek je ook over het boek Hebreeën. Begrijp je het boek Hebreeën goed, dan zul je de rest van het nieuwe testament inclusief het boek Openbaring ook beter gaan begrijpen. Er zal een nieuwe wereld voor je open gaan.
Deze website behandelt het boek Hebreeën in grote lijnen. Ik raad je aan je oude vooringenomen standpunten los te laten en deze verhandelingen stuk voor stuk nauwkeurig te lezen, en als je het nog niet goed begrijpt, lees het opnieuw. Het zal je geloofsinzichten mogelijk doen veranderen.
Voor verdere studies over het onderwerp eschatologie ofwel de leer van de eindtijd, zie website www.zoekdewaarheid.nl

En dan nog dit……
Neem niet alle dingen die hier zijn geschreven aan als het evangelie van de waarheid; maar zoek de waarheid (Handelingen 17:11), en toets alles (1 Thessalonicenzen 5:21), en maak er ernst mee u wel beproeft ten dienste van God te stellen, je altijd laten leiden door de Geest van God (1 Korinthiërs 2:9-13). En denk er aan, laat je niet leiden door je eigen inzichten of door mijn inzichten, maar vertrouw op de Here en ken Hem, en Hij zal al uw paden recht maken (Spreuken 3:5-6), want dit is de enige ware weg om de diepe dingen van de Here te kennen.

Ik bid dat deze studies je zullen helpen om de waarheid van Gods Woord te begrijpen. Mag God je rijkelijk zegenen.

The further a society drifts away from the truth, the more it will hate those that speak it.

(George Orwell)

 

Anne Salomons