Conferentie

Op zaterdag 25 mei 2019 heeft er in Nijkerk een conferentie over het onderwerp “eindtijd” plaatsgevonden.

Het thema was: Is de eindtijd verleden tijd?

Zoveel mensen zoveel meningen, ook als het om de eindtijd gaat. Er lijkt onder christenen geen einde te komen aan nieuwe theorieën, voorspellingen en discussies. De eindtijd is een belangrijk onderwerp. Profeten in het Oude Testament spraken er al over. Ook Jezus en de apostelen hadden het naderende einde hoog op de agenda staan. Welke profetieën zijn vervuld? In welke tijd leven wij nu? En wat staat ons te wachten?

Klik op de volgende link om de lezingen terug te zien: Conferentie