De auteur

Wie was de schrijver van de brief aan de Hebreeën? Het antwoord weten we niet. Veel namen worden genoemd zoals Paulus, Barnabas, Silas, Appollos, Lukas en anderen. De “Thompson Chain Reference Bible” zegt dat het auteurschap “gewoonlijk wordt toegeschreven aan Paulus” en het noemt de brief “Het Epistel van Paulus aan de Hebreeën”. Als we Hebreeën 10:34 lezen lijkt net alsof Paulus hier spreekt wanneer de schrijver zegt, “Want gij hebt met de gevangenen mede geleden”. Paulus had een hechte vriendschapsband met Timotheüs en in 13:23 noemt de schrijver dat Timotheüs in “vrijheid is gezet”, een duidelijke verwijzing naar zijn vrijlating uit de gevangenis door zijn vervolgers. In 13:24 zegt de schrijver, “De broeders uit Italië laten u groeten”. Totaal zijn er in de brief aan de Hebreeën zo’n 12 overeenkomsten en typische uitdrukkingen die ook in de andere brieven van Paulus voorkomen. Traditie zorgde er voor dat Paulus z’n laatste dagen in Rome doorbracht, dus hij kon deze brief vanuit Rome geschreven hebben en bevatte deze de warme groeten van de lokale Italiaanse christenen. Ik ga er in deze serie vanuit dat de brief geschreven is door Paulus, maar uiteindelijk was net als met alle andere bijbelgedeelten, de auteur de Heilige Geest (2 Petrus 1:21). In deze brief bestond de tempel nog steeds, het levitische priesterschap volop in functie en werden vervolgingen steeds heftiger. Deze details waren de oorzaak dat bijbelleraren de datum van schrijven van het boek Hebreeën vaststelden rond 67-69. Dit zou net voor de verwoesting van de Joodse natie door de Romeinen 70 NC zijn geweest.